BAL RYNKU KAPITAŁOWEGO

KOLEJNA EDYCJA WKRÓTCE

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu i na rzecz Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego z siedzibą w Poznaniu  wzywamy Pana Jacka Grabowskiego reprezentującego redakcję STOCK MARKET oraz redakcję magazynu AMBASADOR do zaprzestania naruszania dóbr osobistych i praw autorskich Fundacji., poprzez  zaproszenia do udziału w Balu Rynku Kapitałowego, który odbyć ma się w dniu 30 września 2020 roku. Rozsyłane do spółek publicznych oraz instytucji rynku kapitałowego informacje wprowadzają w błąd, co do organizatora poprzedniej edycji balu.

Mają na uwadze powyższe, w sposób aktywny, jawny i dochodowy korzysta z wizerunku Balu Rynku Kapitałowego organizowanego przez Fundację, wprowadzając w błąd potencjalnych uczestników.
Okoliczności powyższe świadczą w ocenie Fundacji nie tylko o umyślnym i rażącym naruszeniu przez Pana dóbr osobistych i praw autorskich Fundacji, ale także o umyślnym wykorzystaniu wizerunku Balu Rynku Kapitałowego w celach merkantylnych.
 

Informujemy, że sytuacja ta spowodowała skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego  w celu przymusowej realizacji przysługujących Fundacji słusznych roszczeń, także o niemajątkowym charakterze. Bal Rynku Kapitałowego był niezwykle udanym wydarzeniem, które zorganizowane było przez Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego w roku 2019. Fundacja podjęła decyzję o zawie-szeniu organizacji Balu Rynku Kapitałowego w roku 2020 ze względu na pandemię COVID-19. Wskazać, jednak należy, że w planach Fundacji jest kontynuacja tego wydarzenia w kolejnych latach.